([juni] 1991)

Semic, 1991 Series
Published in Norwegian (Norway) Norway
 
Price
59,50 NOK
Pages
52
On-sale date
1991-06-04
Indicia / Colophon Publisher
SEMIC/nordisk forlag
Brand
SEMIC/nordisk forlag AS
ISBN
82-535-1323-2 Search at WorldCat
Barcode
9788253513232
Editing
Haakon W. Isachsen (redaktør)
Color
farger
Dimensions
album; 29,8 x 21cm
Binding
limt rygg

Issue Notes

bc-F 633 01. Kristina av Tunsberg er produsert av Mykle Illustrasjoner. Trykk: Cicero Grafisk AS., Tønsberg, Norge 1991. Vinner av Sproing-prisen 1992.


Kristina av Tunsberg (Table of Contents)

cover / 1 page (report information)

Pencils
Morten Myklebust [as Mykle](signed)
Inks
Morten Myklebust [as Mykle](signed)
Colors
Morten Myklebust
Letters
typeset

Genre
historisk (historical)
Characters
Gjøgleren Gudleik; Kristina av Tunsberg (vignette)

Kristina av Tunsberg (Table of Contents: 1)

comic story / 46 pages (report information)

Script
Kåre Holt
Pencils
Morten Myklebust
Inks
Morten Myklebust
Colors
Morten Myklebust
Letters
Trine Lambrechts

Characters
Kristina av Tunsberg; Håkon Håkonson; Gjøgleren Gudleik
Synopsis
Kong Håkon Håkonson med hovedsete i Tunsberg forhandler med Spania om støtte til krig mot Danmark. I bytte vil han gifte bort sin datter Kristina til en spansk prins.
Reprints
Editing
Related Scans
Table of Contents
  1. 0. Kristina av Tunsberg
  2. 1. Kristina av Tunsberg
This issue was most recently modified by:
  • Jan Roar Hansen
Issues in this series have been indexed by:
  • Jan Roar Hansen