(16.November 1968)

Egmont Ehapa, 1966 Series
< Previous Issue |
| Next Issue >
Cover for Superman (Egmont Ehapa, 1966 series) #23/1968