(25 Agosto 1952)

Mondadori, 1949 Series
< Previous Issue |
| Next Issue >