(10 agosto 1958)

Mondadori, 1949 Series
< Previous Issue |
| Next Issue >