([oktober] 1967)

< Previous Issue |
Price:
1,50 NOK
Pages:
36
Indicia frequency:
hvert kvartal
On-sale date:
1967-10-11
Indicia / Colophon Publisher:
Se-bladene A/S
Brand:
Et SE-blad
Editing:
Per Bjørge (i redaksjonen)
Color:
forside i farger; innhold i sort/hvitt
Dimensions:
24,7cm x 17,6cm
Binding:
stiftet

Issue Notes

Trykt i Aktietrykkeriet i Stavanger. Utgivelsesdato fra Torfinn Jåsund.


["Jeg elsker deg, Monica ..."] (Table of Contents)

cover / 1 page (report information)

Pencils:
Jay Scott Pike
Inks:
Jay Scott Pike ?
Colors:
?
Letters:
?
Editing:
Jack Miller (original editor)

Genre:
romantikk (romance)
Reprints:

Jeg ønsket for mye (Table of Contents: 1)

comic story / 10 pages (report information)

Script:
?
Pencils:
Jay Scott Pike
Inks:
?
Letters:
typeset
Editing:
Jack Miller (original editor)

Genre:
romantikk (romance)
Characters:
Monica; John; Pete Jackson; Ellen; Dan; Martin
Reprints:

Knust hjerte (Table of Contents: 2)

Amy Ames / comic story / 13 pages (report information)

Script:
Robert Kanigher
Pencils:
Gene Colan
Inks:
Gene Colan
Letters:
typeset
Editing:
Jack Miller (original editor)

Genre:
romantikk (romance)
Characters:
Amy Ames; Pat Crane; Mickey; Doug Austin
Reprints:

Er kjærligheten virkelig? (Table of Contents: 3)

comic story / 9 pages (report information)

Script:
?
Pencils:
John Rosenberger
Inks:
John Rosenberger
Letters:
typeset
Editing:
Jack Miller (original editor)

Genre:
romantikk (romance)
Characters:
Nan Foster; Carolyn; Nicky Prescot; Peter
Reprints:
Editing
Related Scans
Series Information
Table of Contents
  1. 0. ["Jeg elsker deg, Monica ..."]
  2. 1. Jeg ønsket for mye
  3. 2. Knust hjerte
    Amy Ames
  4. 3. Er kjærligheten virkelig?
This issue was most recently modified by:
  • Jan Roar Hansen
  • Mike Nielsen
Issues in this series have been indexed by:
  • Jan Roar Hansen