(9. januar 1990)

Semic, 1990 Series
| Next Issue >
Cover for Barne-TV-bladet (Semic, 1990 series) #1/1990