(sommer 1994)

| Next Issue >
Cover for Ernie Sommer-spesial (Bladkompaniet / Schibsted, 1994 series) #[1994]