(1997)

Jippi Forlag, 1997 Series
| Next Issue >
Price:
30,00 NOK
Pages:
36
On-sale date:
1997-07 ?
Indicia / Colophon Publisher:
Jippi Forlag
Barcode:
008083797022 02
Editing:
Erik Falk (ansvarlig redaktør); Rune Borvik (i redaksjonen); Jens K. Styve (i redaksjonen); Robert Sørensen (i redaksjonen)
Color:
forside i farger; innhold i sort/hvitt
Dimensions:
ca 27,3 x 18,5cm
Binding:
stiftet

Issue Notes

Trykk: Lobo Grafisk AS. Utgitt med støtte fra Norsk kulturråd. Layout: Morten Harper og Jason. Forresten presenterer #2/1997.


[no title indexed] (Table of Contents)

cover / 1 page (report information)

Pencils:
John Arne Sæterøy [as Jason]
Inks:
John Arne Sæterøy [as Jason]
Colors:
?

Reprints:

[ingen tittel] (Table of Contents: 1)

illustration / 1 page (report information)

Pencils:
John Arne Sæterøy [as Jason]
Inks:
John Arne Sæterøy [as Jason]

Indexer Notes

inner front cover

[Jeg var på vei til jobben i dag ...] (Table of Contents: 2)

comic story / 1 page (report information)

Script:
John Arne Sæterøy [as Jason]
Pencils:
John Arne Sæterøy [as Jason]
Inks:
John Arne Sæterøy [as Jason]
Letters:
John Arne Sæterøy [as Jason]

Reprints:

Kritt (Table of Contents: 3)

comic story / 2 pages (report information)

Script:
John Arne Sæterøy [as Jason]
Pencils:
John Arne Sæterøy [as Jason]
Inks:
John Arne Sæterøy [as Jason]
Letters:
John Arne Sæterøy [as Jason]

Reprints:

Papa (Table of Contents: 4)

comic story / 7 pages (report information)

Script:
John Arne Sæterøy [as Jason]
Pencils:
John Arne Sæterøy [as Jason]
Inks:
John Arne Sæterøy [as Jason]
Letters:
John Arne Sæterøy [as Jason]

Characters:
Ernest Hemingway
Reprints:

Hår (Table of Contents: 5)

comic story / 3 pages (report information)

Script:
John Arne Sæterøy [as Jason]
Pencils:
John Arne Sæterøy [as Jason]
Inks:
John Arne Sæterøy [as Jason]
Letters:
John Arne Sæterøy [as Jason]

Reprints:

Brev (Table of Contents: 6)

comic story / 2 pages (report information)

Script:
John Arne Sæterøy [as Jason]
Pencils:
John Arne Sæterøy [as Jason]
Inks:
John Arne Sæterøy [as Jason]
Letters:
John Arne Sæterøy [as Jason]

Reprints:

Natt (Table of Contents: 7)

comic story / 1 page (report information)

Script:
John Arne Sæterøy [as Jason]
Pencils:
John Arne Sæterøy [as Jason]
Inks:
John Arne Sæterøy [as Jason]
Letters:
John Arne Sæterøy [as Jason]

Reprints:

Fall (Table of Contents: 8)

comic story / 5 pages (report information)

Script:
John Arne Sæterøy [as Jason]
Pencils:
John Arne Sæterøy [as Jason]
Inks:
John Arne Sæterøy [as Jason]
Letters:
John Arne Sæterøy [as Jason]

Reprints:

Den dagen jeg oppdaget at hybelverten min var en spion fra Mars skjedde noe annet også (Table of Contents: 9)

comic story / 3 pages (report information)

Script:
John Arne Sæterøy [as Jason]
Pencils:
John Arne Sæterøy [as Jason]
Inks:
John Arne Sæterøy [as Jason]
Letters:
John Arne Sæterøy [as Jason]

Reprints:

Kill the Cat (Table of Contents: 10)

comic story / 3 pages (report information)

Script:
John Arne Sæterøy [as Jason]
Pencils:
John Arne Sæterøy [as Jason]
Inks:
John Arne Sæterøy [as Jason]
Letters:
John Arne Sæterøy [as Jason]

Reprints:

["Hvis du ble verdenshersker. hvem er den første du ville få henrettet?"] (Table of Contents: 11)

comic story / 2 pages (report information)

Script:
John Arne Sæterøy [as Jason]
Pencils:
John Arne Sæterøy [as Jason]
Inks:
John Arne Sæterøy [as Jason]
Letters:
John Arne Sæterøy [as Jason]

Reprints:

Glass (Table of Contents: 12)

comic story / 2 pages (report information)

Script:
John Arne Sæterøy [as Jason]
Pencils:
John Arne Sæterøy [as Jason]
Inks:
John Arne Sæterøy [as Jason]
Letters:
John Arne Sæterøy [as Jason]

Reprints:

Hvor er ballen? (Table of Contents: 13)

Kåre Katt / comic story / 1 page (report information)

Script:
John Arne Sæterøy [as Jason]
Pencils:
John Arne Sæterøy [as Jason]
Inks:
John Arne Sæterøy [as Jason]
Letters:
John Arne Sæterøy [as Jason]

Characters:
Kåre Katt
Reprints:

[Menu] (Table of Contents: 14)

illustration / 1 page (report information)

Pencils:
John Arne Sæterøy [as Jason]
Inks:
John Arne Sæterøy [as Jason]
Colors:
?

Indexer Notes

backcover

Editing
Related Scans
Series Information
Table of Contents
 1. 0. [no title indexed]
 2. 1. [ingen tittel]
 3. 2. [Jeg var på vei til jobben i dag ...]
 4. 3. Kritt
 5. 4. Papa
 6. 5. Hår
 7. 6. Brev
 8. 7. Natt
 9. 8. Fall
 10. 9. Den dagen jeg oppdaget at hybelverten min var en spion fra Mars skjedde noe annet også
 11. 10. Kill the Cat
 12. 11. ["Hvis du ble verdenshersker. hvem er den første du ville få henrettet?"]
 13. 12. Glass
 14. 13. Hvor er ballen?
  Kåre Katt
 15. 14. [Menu]
This issue was most recently modified by:
 • Jan Roar Hansen
Issues in this series have been indexed by:
 • Jan Roar Hansen