(1985)

Semic, 1985 Series
Published in Norwegian (Norway) Norway
 
Price:
55,00 NOK
Pages:
92
On-sale date:
1985
Publisher's Age Guidelines:
Serier for voksne
Indicia / Colophon Publisher:
SEMIC/nordisk forlag AS
Brand:
SEMIC/nordisk forlag AS; Dargaud presenterer
ISBN:
82-535-0655-4 Search at WorldCat
Editing:
Egil Lyder (redaktør)
Color:
farger
Dimensions:
album; 29,5 x 22cm
Binding:
limt rygg

Issue Notes

bc-F 436 01. Printed in Belgium.


Jakten (Table of Contents)

cover / 1 page (report information)

Pencils:
Enki Bilal
Inks:
Enki Bilal
Colors:
?

Reprints:

Jakten (Table of Contents: 1)

comic story / 82 pages (report information)

Script:
Pierre Christin; Lars Steinar Hansen (oversetter)
Pencils:
Enki Bilal
Inks:
Enki Bilal
Colors:
?
Letters:
Kåre Stensvold

Synopsis:
Ni menn møtes på et jaktslott et sted i Polen. De er alle fremstående partifunksjonærer fra forskjellige østblokkland. Deres bekjentskap går langt tilbake i tiden, nesten like langt som selve begrepet kommunisme. Det som knytter dem sammen, er deres felles avhengighet av det russiske politbyråmedlemmet Vasilij Aleksandrovitj Tjevtjenko. På en eller annen måte kan hver enkelt takke ham for sin posisjon, sitt liv. Nå er de atter samlet. Jakten kan begynne.
Reprints:
Editing
Related Scans
Table of Contents
  1. 0. Jakten
  2. 1. Jakten
This issue was most recently modified by:
  • Jan Roar Hansen
  • Matthias Hofmann
Issues in this series have been indexed by:
  • Jan Roar Hansen