(April 1983)

Planeta DeAgostini, 1983 Series
< Previous Issue |
| Next Issue >
Cover for Spiderman (Planeta DeAgostini, 1983 series) #7