(November 2008)

Viz, 2005 Series
< Previous Issue |
| Next Issue >
Cover for Fushigi Yugi: Genbu Kaiden (Viz, 2005 series) #7