(1977)

Semic, 1977 Series
| Next Issue >
Price:
9,75 NOK
Pages:
132
On-sale date:
1977
Indicia / Colophon Publisher:
Nordisk Forlag as / SEMIC
Brand:
Nordisk Forlag A/S (SEMIC)
ISBN:
82-535-0127-7 Search at WorldCat
Editing:
Per E. Rålm (ansvarlig i redaksjonen)
Color:
forside i farger; innhold i farger eller sort/hvitt
Dimensions:
17 x 12,5cm
Binding:
limt rygg

Issue Notes

bc-F 201 21. Trykt i Finland.


Full rulle! (Table of Contents)

Andy Capp / cover / 1 page (report information)

Pencils:
Reg Smythe
Inks:
Reg Smythe
Colors:
?

Genre:
humor (humor)
Characters:
Andy Capp; Flo Capp
Reprints:

Indexer Notes

Samme illustrasjon på baksiden.

["Acke! Jeg har et kvinnfolk til overs til deg!"] (Table of Contents: 1)

Andy Capp / comic story / 127 pages (report information)

Script:
Reg Smythe; ? (oversetter)
Pencils:
Reg Smythe
Inks:
Reg Smythe
Colors:
? (sort, hvitt, rødt)
Letters:
?

Genre:
humor (humor)
Reprints:
  • from Andy Capp (Daily Mirror)

Indexer Notes

Diverse striper, ensidere og enrutere.

Editing
Related Scans
Series Information
Table of Contents
  1. 0. Full rulle!
    Andy Capp
  2. 1. ["Acke! Jeg har et kvinnfolk til overs til deg!"]
    Andy Capp
This issue was most recently modified by:
  • Jan Roar Hansen
Issues in this series have been indexed by:
  • Jan Roar Hansen