(augusti 1984)

Atlantic Förlags AB, 1978 Series
< Previous Issue |
| Next Issue >
Cover for Helan och Halvan (Atlantic Förlags AB, 1978 series) #8/1984