Illustrerte Klassikere [Classics Illustrated] #88 - Tjue år etter [1. opplag]
([1960])

< Previous Issue |
| Next Issue >
Price
1,50 NOK
Pages
52
On-sale Date
1960
Indicia / Colophon Publisher
Illustrerte Klassikere A/S
Editing
A. S. Örebech (tekstredaksjon)
Color
farger
Dimensions
ca 25 x 17,5 cm
Binding
stiftet

Issue Notes

This issue has variants.

Trykt av AB Åhfeldt & Frank, Hälsingborg, Sverige. Trykt utgivelsesfrekvens: hver 14. dag.

Parts of this issue are reprinted:

Tjue år etter (Table of Contents)

cover / 1 page (report information)

Pencils
Doug Rosa (malt)
Inks
Doug Rosa (malt)
Colors
Doug Rosa (malt)

Genre
eventyr (adventure); historisk (historical)
Reprints

Tjue år etter (Table of Contents: 1)

comic story / 47 pages (report information)

Script
Alexandre Dumas (original); Harry Glickman [Harry Miller] (adaptasjon); ? (oversetter)
Pencils
Robert C. Burns (kreditert)
Inks
Robert C. Burns (kreditert)
Colors
?
Letters
typeset

Genre
eventyr (adventure); historisk (historical)
Reprints
Editing
Related Scans
Series Information
Table of Contents
  1. 0. Tjue år etter
  2. 1. Tjue år etter
This issue was most recently modified by:
  • Jan Roar Hansen