Illustrerte Klassikere [Classics Illustrated] #96 - På tokt mot vest [1. opplag]
([1960])

< Previous Issue |
| Next Issue >
Price
1,50 NOK
Pages
52
On-sale Date
1960
Indicia / Colophon Publisher
Illustrerte Klassikere A/S
Editing
A. S. Örebech (tekstredaksjon)

Issue Notes

Trykt av AB Åhfeldt & Frank, Hälsingborg, Sverige. Trykt utgivelsesfrekvens: hver 14. dag.
This issue has variants:

På tokt mot vest (Table of Contents)

cover / 1 page (report information)

Pencils
? (malt)
Inks
? (malt)
Colors
? (malt)

Genre
eventyr (adventure); historisk (historical)
Reprints

På tokt mot vest (Table of Contents: 1)

comic story / 47 pages (report information)

Script
Charles Kingsley (original); Dan Kushner (adaptasjon); ? (oversetter)
Pencils
Allen Simon (kreditert)
Inks
Allen Simon (kreditert)
Colors
?
Letters
typeset

Genre
eventyr (adventure); historisk (historical)
Reprints
Editing
Related Scans
Series Information
Table of Contents
  1. 0. På tokt mot vest
  2. 1. På tokt mot vest
This issue was most recently modified by:
  • Jan Roar Hansen