< Previous Issue |
| Next Issue >
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #2/1952