< Previous Issue |
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #18/1954