(Ιούλιος 1984)

Kabanas Hellas, 1977 Series
< Previous Issue |
| Next Issue >
Price
25.00 GRD
Pages
68
Indicia Frequency
?
Indicia / Colophon Publisher
«Kabanas-Hellas» Οργανισμός Περιοδικού Τύπου

[no title indexed] (Table of Contents)

Σπάιντερ Μαν / cover / 1 page (report information)

Pencils
Jack Kirby
Inks
Steve Ditko
Colors
?

Genre
υπερηρωικό (superhero)
Reprints

Spider-Man! (Table of Contents: 1)

Σπάιντερ Μαν / comic story / 11 pages (report information)

Script
Stan Lee
Pencils
Steve Ditko
Inks
Steve Ditko
Letters
?

Genre
υπερηρωικό (superhero)
Reprints

H Kαταγωγη τoυ Δoκτoρα Στρε'ι'ντζ! (Table of Contents: 2)

Δoκτoρα Στρε'ι'ντζ / comic story / 8 pages (report information)

Script
Stan Lee (co-plot, script); Steve Ditko (co-plot, un-credited)
Pencils
Steve Ditko
Inks
Steve Ditko
Letters
Typeset

Genre
υπερηρωικό (superhero)
Reprints

To Tελευταιo Φιλμ! (Table of Contents: 3)

Κάπταιν Αμέρικα / comic story / 22 pages (report information)

Script
J. M. DeMatteis
Pencils
Mike Zeck
Inks
Frank McLaughlin [as Quickdraw Studios]; ? [as Quickdraw Studios]
Colors
Bob Sharen
Letters
?
Editing
Jim Salicrup

Genre
υπερηρωικό (superhero)
Reprints

Φωτια Στη Ζoυγκλα (Table of Contents: 4)

comic story / 22 pages (report information)

Script
Doug Moench
Pencils
Rick Magyar; Alan Kupperberg
Inks
Alan Kupperberg
Colors
Christie Scheele
Letters
?

Genre
πολεμικές τέχνες (martial arts)
Reprints
Editing
Related Scans
Series Information
Table of Contents
 1. 0. [no title indexed]
  Σπάιντερ Μαν
 2. 1. Spider-Man!
  Σπάιντερ Μαν
 3. 2. H Kαταγωγη τoυ Δoκτoρα Στρε'ι'ντζ!
  Δoκτoρα Στρε'ι'ντζ
 4. 3. To Tελευταιo Φιλμ!
  Κάπταιν Αμέρικα
 5. 4. Φωτια Στη Ζoυγκλα
This issue was most recently modified by:
 • Liam Sturgess
 • Alexandros Diamantidis