Conan #6/1974

Semic, 1973 Series
< Previous Issue |
| Next Issue >
Price
?
Pages
?
Indicia Frequency
?
Indicia / Colophon Publisher
?
Publisher's Brand
?

Den siste X-mannen (Table of Contents)

X-Männen / cover / 1 page (report information)

Pencils
Thord Lindblom ? (målning)
Inks
Thord Lindblom ? (målning)
Colors
Thord Lindblom ? (målning)
Letters
tryckstil

Genre
superhero
Characters
Cyklopen [Cyclops]; Väktare [Sentinels]

Indexer Notes

Svenskproducerat omslag baserat på X-Men #59.

Havets hökar (Table of Contents: 1)

Conan / comic story / 20 pages (report information)

Script
Roy Thomas (manus); ? (översättning)
Pencils
Barry Windsor-Smith (credited as Barry Smith)
Inks
Dan Adkins (sid 1–9); ingen (sid 10–20)
Letters
?

Job Number
1014Z
Genre
fantasy-supernatural; sword and sorcery
Characters
Conan; Fafnir; Yezdigerd; Tarim; Kharam-Akkad (första framträdande); Balthaz
Synopsis
Conan och Fafnir har tagit tjänst i den turanska armén som belägrar utbrytarstaden Makkalet i hopp om att erövra den levande guden Tarim. Fafnir såras av en pil.
Reprints
Keywords
Makkalet

Indexer Notes

Endast sid 1–9 tuschades, resten återgavs direkt från Windsor-Smiths blyertsteckningar och tryckkvaliteten är varierande.

De sista X-männen!!! (Table of Contents: 2)

X-Männen / comic story / 20 pages (report information)

Script
Chris Claremont (idé, ej angiven); Roy Thomas (idé, manus); ? (översättning)
Pencils
Neal Adams
Inks
Tom Palmer
Letters
?

Genre
superhero
Characters
X-Männen [X-Men] [Cyklopen [Cyclops; Scott Summers]; Marvelflickan [Marvel Girl; Jean Grey]; Ängeln [Angel; Warren Worthington III]; Ismannen [Iceman; Bobby Drake]; Besten [Beast; Hank McCoy]]; Havok [Alex Summers]; Kvicksilver [Quicksilver; Pietro Maximoff]; Röda Häxan [Scarlet Witch; Wanda Maximoff]; Paddan [Toad; Mortimer Toynbee]; Larry Trask; domare Chalmers; Väktarna [Sentinels]; Unus [Gunther Bain]; Blob [Fred Dukes]; Mastermind [Jason Wyngarde]; Karl Lykos [Sauron](första framträdande)
Synopsis
När det kommer fram att även Larry Trask är mutant vägrar Väktarna att lyda honom. De fortsätter att fånga in mutanter på egen hand. Cyklopen, Marvelflickan och Besten försöker rädda sina fångna kamrater och maskerar sig som Kvicksilver, Röda Häxan och Paddan näår de strider mot Väktarna. Cyklopen lurar Väktarna att flyga in i solen. De räddar Havok, men finner att han är sårad.
Reprints

Indexer Notes

Källor till Claremonts inblandning är The Marvel Comics Index (Olshevsky 1981), The Official Marvel Index to the X-Men (Olshevsky 1987), The Official Marvel Index to the X-Men (Ward 1994), och Official Index to the Marvel Universe (Vandal et al. 2009).

Satannish söner [sic!] (Table of Contents: 3)

Dr Strange / comic story / 21 pages (report information)

Script
Roy Thomas (manus); ? (översättning)
Pencils
Gene Colan
Inks
Tom Palmer
Letters
?

Genre
fantasy-supernatural; superhero
Characters
Dr Strange [Stephen Strange]; Satannishs söner [Asmodeus; Marduk]; Clea; Satannish; Wong
Synopsis
Clea kidnappas av Admodeus, en av Satannishs söner.
Reprints

Mänsklighetens sista stund del II (Table of Contents: 4)

Silversurfaren / comic story / 15 pages (report information)

Script
Stan Lee (manus); ? (översättning)
Pencils
John Buscema
Inks
Sal Buscema
Letters
?

Genre
science fiction; superhero
Characters
Silversurfaren [Silver Surfer; Norrin Radd]; Al Harper (dör); Fantastiska Fyran [Fantastic Four] [Mr Fantastic [Reed Richards]; Big Ben [Thing; Ben Grimm]; Flamman [Human Torch; Johnny Storm]]; Främligen [Stranger] (skurk); Brotherhood of Evil Mutants [Magneto; Mastermind [Jason Wyngarde]; Paddan [Toad; Mortimer Toynbee]; Röda Häxan [Scarlet Witch; Wanda Maximoff]; Kvicksilver [Quicksilver; Pietro Maximoff]] (i flashback); X-Männen [X-Men] [Besten [Beast; Henry McCoy]; Ängeln [Angel; Warren Worthington III]; Ismannen [Iceman; Bobby Drake]] (i flashback); Shalla Bal (i vision)
Synopsis
Silversurfarens försök att bryta igenom den barriär som håller honom fången på Jorden lockar till sig Främlingen, som placerar en bomb på Jorden för att döda allt liv.
Reprints

Indexer Notes

Det amerikanska numret har delats upp i två delar, fortsättning från föregående svenska nummer.

Den flygande bomben (Table of Contents: 5)

X-Männens ursprung / comic story / 5 pages (report information)

Script
Roy Thomas (manus); ? (översättning)
Pencils
Werner Roth
Inks
Sam Grainger
Letters
?

Genre
superhero
Characters
X-Männen [X-Men] [Ängeln [Angel; Warren Worthington III]; Cyklopen [Cyclops; Scott Summers]; Ismannen [Iceman; Bobby Drake]]; Professor X [Charles Xavier]; Fred; Alma; Tom
Synopsis
Cyklopen och Ismannen försöker rekrytera en motvillig Ängeln till X-Männen.
Reprints
Keywords
origin; ursprung

Dödens vindar (Table of Contents: 6)

Ka-Zar / comic story / 10 pages (report information)

Script
Gerry Conway (manus); ? (översättning)
Pencils
Barry Windsor-Smith (credited as Barry Smith)
Inks
Bill Everett
Letters
?

Genre
jungle
Characters
Ka-Zar; Zabu; Tongah; Damon (första framträdande, skurk); Bobbi Morse (första framträdande, senare känd som Huntress/Mockingbird); Lelania (första framträdande, dör); Tatia (Tongahs syster, första framträdande); Emuel (Tongahs bror, första framträdande)
Synopsis
Ka-Zar träffar på Damon, en arg gud som sovit i 5 000 år och som nu attackerar Urtidslandet igen. Tongahs folk söker skydd i en grotta där de ser ett mystiskt sken.
Reprints
Keywords
Savage land; Urtidslandet
Editing
Related Scans
Series Information
Table of Contents
 1. 0. Den siste X-mannen
  X-Männen
 2. 1. Havets hökar
  Conan
 3. 2. De sista X-männen!!!
  X-Männen
 4. 3. Satannish söner [sic!]
  Dr Strange
 5. 4. Mänsklighetens sista stund del II
  Silversurfaren
 6. 5. Den flygande bomben
  X-Männens ursprung
 7. 6. Dödens vindar
  Ka-Zar
This issue was modified by, among others
 • Katie
 • David Haglund