([8. november] 1961)

| Next Issue >
Cover for Lille Lulu og Bassen julenummer (Serieforlaget / Se-Bladene / Stabenfeldt, 1961 series) #1961