N.W. Damm & Søn [Damms Forlag] Indicia / Colophon Publishers

-
Indicia / Colophon Publisher Issues Year Began Year Ended Surrogate?
N.W. Damm & Søn 43 -
N.W. Damm & Søn a.s. 5 -