Ατλαντίς / Πεχλιβανίδης [Atlantís / Pechlivanídis]

1938 - 1990
Country:
Greece
Indicia / Colophon Publishers:
2
Brand Groups:
1
Brand Emblems in Use:
2

Total Number of Series:
11
Total Number of Issues:
1769
Show Covers by Month:
using on-sale date or using publication date
Notes:
The Greek publisher of Classics Illustrated and Classics Illustrated Jr. and many other titles that featured Greek translations of US DC comics.
Series Year Issues Covers Published
Γέλιο και Χαρά [Donald Duck] [m] 1954 400 issues (1 indexed) Have 10 (Need 400) 1954 - 1965
Διαπλανητικός [Interplanetary] [m] 1961 134 issues (0 indexed) Have 33 (Need 114) 1961 - 1962
Δυναμική [Dynamic] [m] 1962 133 issues (0 indexed) Have 16 (Need 125) 1962 - 1963
Εκπληκτικά [Amazing] [m] 1962 124 issues (0 indexed) Have 16 (Need 109) 1962 - 1963
Κλασσικά Εικονογραφημένα [Classics Illustrated] [m] 1951 318 issues (0 indexed) Have 75 (Need 256) March 1951 - 1970
Κλασσικά Εικονογραφημένα [Classics Illustrated] [m] 1975 270 issues (0 indexed) Have 204 (Need 81) 1975 - 1980
Κλασσικά Εικονογραφημένα [Classics Illustrated] [m] 1989 218 issues (0 indexed) Have 37 (Need 185) 1989 - 1990
Παράξενα [Strange] [m] 1962 126 issues (0 indexed) Have 18 (Need 121) 1962 - 1963
Παράξενα Τόμος [Strange Volume] [b] 1962 1 issues (0 indexed) Gallery 1962
Το περιοδικό του Μίκυ Μάους [Mickey Mouse's Magazine] 1961 26 issues (0 indexed) Have 11 (Need 26) 1961 - 1961
Υπεράνθρωπά [Superhero] [m] 1961 19 issues (0 indexed) Have 5 (Need 14) 1961 - 1963

Download the shown data as .csv or .json.
Download the raw database fields for the shown objects as .csv or .json. Technical note, this download does include only the IDs of foreign keys and contains no many-to-many relationships.