Le Lombard Indicia / Colophon Publishers

1946 -
Indicia / Colophon Publisher Issues Year Began Year Ended Surrogate?
De Lombard Uitgaven 229 -
De Lombard Uitgaven (Dargaud-Lombard nv) 98 -
De Lombard Uitgaven N.V. 10 -
Editions du Lombard 193 -
Éditions du Lombard (Dargaud-Lombard s.a.) 31 -
Le Lombard 599 -
Lombard Uitgaven 18 -
Lombard Uitgaven P.H. 28 -
SARL Lombard France; Editions du Lombard 0 1989 1993 -