Skräckmagasinet

Williams Förlags AB, 1972 Series
Published in Swedish (Sweden) Sweden
 
Random Cover from Series #5/1974

Cover Gallery 
Publication Dates:
1972 - [5 december] 1975
Number of Issues Published:
41 (#1/1972 - #12/1975)
Color:
färgtryckt omslag; färgtryckt innehåll
Dimensions:
17,5 cm x 21 cm
Paper Stock:
glansigt omslag; innehåller tidningspapper
Binding:
sadelhäftning
Publishing Format:
var pågående
Publication Type:
magazine
Keywords
skräck
Series Details:
Publisher's Brands:
Indicia Publishers:
Notes
ANSVARIG UTGIVARE:
1972-? Kaj Ljungkrantz
1973 ?
1974-1975 Ove Lundgren

INNEHÅLL:
Skräckserier från det amerikanska förlaget DC, bland annat från tidningarna Adventure Comics, House of Mystery, House of Secrets, The Unexpected och Weird Mystery Tales.

SAMTRYCK (JES) Joint European publications:
Shock Classics http://www.comics.org/series/20477/
Skrekk magasinet http://www.comics.org/series/21657/
Horror http://www.comics.org/series/35346/
Skrækmagasinet http://www.comics.org/series/86315/

TRYCKORT:
1972 Frankrike
1974 - 1975 Vilppula, Finland

UTGIVNING:
1972 (5 nr)
1973-1975 (12 nr/år).

Index Status


Cover Status