Semic, 1980 Series
 
Cover for Rymdens hjältar (Semic, 1980 series) #1/1980
Cover for Rymdens hjältar (Semic, 1980 series) #2/1980
Cover for Rymdens hjältar (Semic, 1980 series) #3/1980
Cover for Rymdens hjältar (Semic, 1980 series) #4/1980
Cover for Rymdens hjältar (Semic, 1980 series) #5/1980
Cover for Rymdens hjältar (Semic, 1980 series) #6/1980
Cover for Rymdens hjältar (Semic, 1980 series) #7/1980
Cover for Rymdens hjältar (Semic, 1980 series) #8/1980
Cover for Rymdens hjältar (Semic, 1980 series) #1/1981
Cover for Rymdens hjältar (Semic, 1980 series) #2/1981
Cover for Rymdens hjältar (Semic, 1980 series) #3/1981
Cover for Rymdens hjältar (Semic, 1980 series) #4/1981
Cover for Rymdens hjältar (Semic, 1980 series) #5/1981
Cover for Rymdens hjältar (Semic, 1980 series) #6/1981
Cover for Rymdens hjältar (Semic, 1980 series) #7/1981
Cover for Rymdens hjältar (Semic, 1980 series) #8/1981