Semic, 1976 Series
Published in Swedish (Sweden) Sweden
 
Random Cover from Series #11/1979
[11 oktober] 1979
Cover Gallery 
Publication Dates:
1976 - [8 november] 1979
Number of Issues Published:
44 (#7/1976 - #12/1979)
Color:
färgtryckt omslag; färgtryckt innehåll
Paper Stock:
glansigt omslag; innehåller tidningspapper
Binding:
sadelhäftning
Publishing Format:
var pågående
Publication Type:
magazine
Series Details:
Publisher's Brands:
Indicia Publishers:
Tracking
Notes
ANSVARIG UTGIVARE:
1978 Ove Lundgren

INNEHÅLL:
Innehåller mestadels material från det amerikanska förlaget DC.
De amerikanska tidningar som använts är bland annat Tomahawk och Weird Western Tales.

NAMNÄNDRING:
Tidningen bytte sedan namn till Apache (1980).

TRYCKORT:
1978 Exprint Oy, Vilppula, Finland

UTGIVNING:
1976 (6 nr = nr 7-12);
1977 (12 nr);
1978 (13 nr);
1979 (12 nr).

Index Status

Indexed Partially Indexed Pending Approval Reserved Skeleton Data Only

7/1976 8/1976 9/1976 10/1976 11/1976 12/1976 1/1977 2/1977 3/1977 4/1977 5/1977 6/1977
7/1977 8/1977 9/1977 10/1977 11/1977 12/1977 13/1977 1/1978 2/1978 3/1978 4/1978 5/1978
6/1978 7/1978 8/1978 9/1978 10/1978 11/1978 12/1978 13/1978 1/1979 2/1979 3/1979 4/1979
5/1979 6/1979 7/1979 8/1979 9/1979 10/1979 11/1979 12/1979     

Cover Status

Scan available Needs Replacement No Scan available

7/1976 8/1976 9/1976 10/1976 11/1976 12/1976 1/1977 2/1977 3/1977 4/1977 5/1977 6/1977
7/1977 8/1977 9/1977 10/1977 11/1977 12/1977 13/1977 1/1978 2/1978 3/1978 4/1978 5/1978
6/1978 7/1978 8/1978 9/1978 10/1978 11/1978 12/1978 13/1978 1/1979 2/1979 3/1979 4/1979
5/1979 6/1979 7/1979 8/1979 9/1979 10/1979 11/1979 12/1979