Spindelmannen

Semic, 1984 Series
Published in Swedish (Sweden) Sweden
 
Random Cover from Series #7/1985
[juli] 1985
Cover Gallery 
Publication Dates:
1984 - [December] 1987
Number of Issues Published:
39 (#1/1984 - #12/1987)
Color:
färgtryckt omslag; färgtryckt innehåll
Binding:
sadelhäftning
Publishing Format:
var pågående
Publication Type:
magazine
Series Details:
Publisher's Brands:
Indicia Publishers:
Tracking:
Utgivningen fortsatte från Spindelmannen (1978), då Atlantic inte fick förnyat förtroende av Marvel i USA och Semic övertog rättigheterna.
Notes
ANSVARIG UTGIVARE:
Anders Eklund ? - 1985 - 1986 - ?

NUMRERING:
Ingår i Marvelklubben som var Semics/Satellitförlagets/Egmonts löpnumrering av sina Marveltidningar.

UTGIVNING:
1984 (3 nr); 1985-1987 (12 nr/år).

Index Status


Cover Status


Image Resources Status