Spindelmannen

SatellitFörlaget, 1988 Series
Published in Swedish (Sweden) Sweden
 
Random Cover from Series #5/1991
[maj] 1991
Cover Gallery 
Publication Dates:
[Januari] 1988 - 1996
Number of Issues Published:
131 (#1/1988 - #12/1996)
Publication Type:
magazine
Series Details:
Publisher's Brands:
Indicia Publishers:
Tracking:
Fortsatt från Spindelmannen (1984), som överförde utgivningen från moderförlaget Semic. Semic återtog utgivningen 1997 i Spindelmannen (1997).
Notes
Ingår i Marvelklubben som är Semic/Satellitförlagets/Egmonts löpnumrering av sina Marveltidningar.

1988-1993 (12 nr/år); 1994 (26 nr); 1995 (20 nr); 1996 (12 nr).

Index Status


Cover Status


Image Resources Status