Seriestarlet

Semic, 1986 Series
Published in Swedish (Sweden) Sweden
 
Random Cover from Series #2/1986

Cover Gallery 
Publication Dates:
1986 - 1990
Number of Issues Published:
83 (#1/1986 - #23/1990)
Publication Type:
magazine
Series Details:
Publisher's Brands:
  • without publisher's brand information (83 issues)
Indicia Publishers:
  • without indicia publisher information (83 issues)
Notes
Tidningen övertog utseende och innehåll från Starlet (1976). Vad hette tidningen efter nr 23/1990? Starlet - Seriestarlet eller bara Starlet?

1986 (7 nr); 1987 (12 nr); 1988 (18 nr); 1989, 1990 (23 nr/år).

Index Status


Cover Status