Semic, 1970 Series
 
Cover for Serie-nytt [delas?] (Semic, 1970 series) #18/1976
Cover for Serie-nytt [delas?] (Semic, 1970 series) #19/1976
Cover for Serie-nytt [delas?] (Semic, 1970 series) #20/1976
Cover for Serie-nytt [delas?] (Semic, 1970 series) #21/1976
Cover for Serie-nytt [delas?] (Semic, 1970 series) #22/1976
Cover for Serie-nytt [delas?] (Semic, 1970 series) #23/1976
Cover for Serie-nytt [delas?] (Semic, 1970 series) #24/1976
Cover for Serie-nytt [delas?] (Semic, 1970 series) #25/1976
Cover for Serie-nytt [delas?] (Semic, 1970 series) #26/1976
Cover for Serie-nytt [delas?] (Semic, 1970 series) #1/1977
Cover for Serie-nytt [delas?] (Semic, 1970 series) #2/1977
Issue #2/1977
[20 januari] 1977
Add/replace cover
Cover for Serie-nytt [delas?] (Semic, 1970 series) #3/1977
Issue #3/1977
[3 februari] 1977
Add/replace cover
Cover for Serie-nytt [delas?] (Semic, 1970 series) #4/1977
Issue #4/1977
17 februari 1977
Add/replace cover
Cover for Serie-nytt [delas?] (Semic, 1970 series) #5/1977
Cover for Serie-nytt [delas?] (Semic, 1970 series) #6/1977
Cover for Serie-nytt [delas?] (Semic, 1970 series) #7/1977
Cover for Serie-nytt [delas?] (Semic, 1970 series) #8/1977
Cover for Serie-nytt [delas?] (Semic, 1970 series) #9/1977
Cover for Serie-nytt [delas?] (Semic, 1970 series) #10/1977
Cover for Serie-nytt [delas?] (Semic, 1970 series) #11/1977
Cover for Serie-nytt [delas?] (Semic, 1970 series) #12/1977
Cover for Serie-nytt [delas?] (Semic, 1970 series) #13/1977
Cover for Serie-nytt [delas?] (Semic, 1970 series) #14/1977
Cover for Serie-nytt [delas?] (Semic, 1970 series) #15/1977
Cover for Serie-nytt [delas?] (Semic, 1970 series) #16/1977
Cover for Serie-nytt [delas?] (Semic, 1970 series) #17/1977
Cover for Serie-nytt [delas?] (Semic, 1970 series) #18/1977
Issue #18/1977
[1 september] 1977
Add/replace cover
Cover for Serie-nytt [delas?] (Semic, 1970 series) #19/1977
Issue #19/1977
[15 september] 1977
Add/replace cover
Cover for Serie-nytt [delas?] (Semic, 1970 series) #20/1977
Issue #20/1977
[29 september] 1977
Add/replace cover
Cover for Serie-nytt [delas?] (Semic, 1970 series) #21/1977
Cover for Serie-nytt [delas?] (Semic, 1970 series) #22/1977
Issue #22/1977
[27 oktober] 1977
Add/replace cover
Cover for Serie-nytt [delas?] (Semic, 1970 series) #23/1977
Issue #23/1977
[10 november] 1977
Add/replace cover
Cover for Serie-nytt [delas?] (Semic, 1970 series) #24/1977
Issue #24/1977
[24 november] 1977
Add/replace cover
Cover for Serie-nytt [delas?] (Semic, 1970 series) #25/1977
Cover for Serie-nytt [delas?] (Semic, 1970 series) #26/1977
Cover for Serie-nytt [delas?] (Semic, 1970 series) #1/1978
Cover for Serie-nytt [delas?] (Semic, 1970 series) #2/1978
Issue #2/1978
[19 januari] 1978
Add/replace cover
Cover for Serie-nytt [delas?] (Semic, 1970 series) #3/1978
Cover for Serie-nytt [delas?] (Semic, 1970 series) #4/1978
Cover for Serie-nytt [delas?] (Semic, 1970 series) #5/1978
Cover for Serie-nytt [delas?] (Semic, 1970 series) #6/1978
Cover for Serie-nytt [delas?] (Semic, 1970 series) #7/1978
Cover for Serie-nytt [delas?] (Semic, 1970 series) #8/1978
Cover for Serie-nytt [delas?] (Semic, 1970 series) #9/1978
Cover for Serie-nytt [delas?] (Semic, 1970 series) #10/1978
Cover for Serie-nytt [delas?] (Semic, 1970 series) #11/1978
Cover for Serie-nytt [delas?] (Semic, 1970 series) #12/1978
Cover for Serie-nytt [delas?] (Semic, 1970 series) #13/1978
Cover for Serie-nytt [delas?] (Semic, 1970 series) #14/1978
Cover for Serie-nytt [delas?] (Semic, 1970 series) #15/1978