Bonnier Carlsen, 1993 Series
Published in Swedish (Sweden) Sweden
 
Publication Dates:
1993 - 1996
Number of Issues Published:
5 (#6 - #10)
Publication Type:
album
Series Details:
Publisher's Brands:
  • without publisher's brand information (5 issues)
Indicia Publishers:
  • without indicia publisher information (5 issues)
Tracking
Album nr 1-7 är tidigare utgivna av Nordisk bok i Tintins äventyrsklubb och av Carlsen Comics.
Notes
Informationen kommer från Ola Hammarlund och Seriefrämjandet. Här behöver undersökas mer!

1993, 1994 (1 album); 1995 (2 album); 1996 (1 album).

Index Status

Indexed Partially Indexed Pending Approval Reserved Skeleton Data Only

6 7 8 9 10        

Cover Status

Scan available Needs Replacement No Scan available

6 7 8 9 10