Semic, 1985 Series
Published in Swedish (Sweden) Sweden
 
Random Cover from Series #[1985] (tryckt 1984)
december 1984 - januari 1985
Cover Gallery 
Publication Dates:
december 1984 - januari 1985 - december 1988 - januari 1989
Number of Issues Published:
5 (#[1985] (tryckt 1984) - #1989 (tryckt 1988))
Series Details:
Publisher's Brands:
  • without publisher's brand information (5 issues)
Indicia Publishers:
  • without indicia publisher information (5 issues)
Tracking
NOT 1: Fortsatt från Bobo [julalbum] (Semic Press AB, 1978). NOT 2: Priser för igenkänning: [1985] (tryckt 1984) (17:50 kr); 1986 (tryckt 1985) (19:00 kr); [1987] (tryckt 1986) (21:00 kr), [1988] (tryckt 1987) (24:00 kr); [1989] (tryckt 1988) (26:00 kr).
Notes
Tryckåret är året före publiceringsåret/omslagsåret. Så det första albumet har tryckår 1984, men räknas som 1985 års album. Detta skrivs här som [1985] (tryckt 1984).

Index Status

Indexed Partially Indexed Pending Approval Reserved Skeleton Data Only

[1985] (tryckt 1984) 1986 (tryckt 1985) 1987 (tryckt 1986) 1988 (tryckt 1987) 1989 (tryckt 1988)        

Cover Status

Scan available Needs Replacement No Scan available

[1985] (tryckt 1984) 1986 (tryckt 1985) 1987 (tryckt 1986) 1988 (tryckt 1987) 1989 (tryckt 1988)