Semic, 1964 Series
Published in Swedish (Sweden) Sweden
 
Random Cover from Series #1978

Cover Gallery 
Publication Dates:
1964 - 1997
Number of Issues Published:
36 (#1964 - #[1998])
Series Details:
Publisher's Brands:
  • without publisher's brand information (36 issues)
Indicia Publishers:
  • without indicia publisher information (36 issues)
Tracking
Fortsatt från ? från Åhlén & Åkerlund. Fortsatt i Kalle Anka (1997?) från Semic; Egmont?
Notes
Undersök när Semic övertog utgivningen från Åhlén & Åkerlund och när Egmont blev delutgivare med Semic. Undersök titeln (Kalle Ankas julbok och bara Kalle Anka).

Index Status

Indexed Partially Indexed Pending Approval Reserved Skeleton Data Only

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
[1987] [1988] [1989] [1990] [1991] [1992] [1993] [1994] [1995] [1996] [1997] [1998]

Cover Status

Scan available Needs Replacement No Scan available

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
[1987] [1988] [1989] [1990] [1991] [1992] [1993] [1994] [1995] [1996] [1997] [1998]