Marvel, 1963 Series
 
Cover for The X-Men (Marvel, 1963 series) #84
Cover for The X-Men (Marvel, 1963 series) #85
Cover for The X-Men (Marvel, 1963 series) #86
Cover for The X-Men (Marvel, 1963 series) #87
Cover for The X-Men (Marvel, 1963 series) #88
Cover for The X-Men (Marvel, 1963 series) #89
Cover for The X-Men (Marvel, 1963 series) #90
Cover for The X-Men (Marvel, 1963 series) #91
Cover for The X-Men (Marvel, 1963 series) #91 [British Price Variant]
Cover for The X-Men (Marvel, 1963 series) #92 [Regular Edition]
Cover for The X-Men (Marvel, 1963 series) #92 [British Price Variant]
Cover for The X-Men (Marvel, 1963 series) #93 [Regular Edition]
Cover for The X-Men (Marvel, 1963 series) #93 [British Price Variant]
Cover for The X-Men (Marvel, 1963 series) #94
Cover for The X-Men (Marvel, 1963 series) #95
Cover for The X-Men (Marvel, 1963 series) #96 [Regular Edition]
Cover for The X-Men (Marvel, 1963 series) #96 [British Price Variant]
Cover for The X-Men (Marvel, 1963 series) #97 [Regular Edition]
Cover for The X-Men (Marvel, 1963 series) #97 [British Price Variant]
Cover for The X-Men (Marvel, 1963 series) #98 [25¢ Cover Price]
Cover for The X-Men (Marvel, 1963 series) #98 [30¢ Price Variant]
Cover for The X-Men (Marvel, 1963 series) #98 [British Price Variant]
Cover for The X-Men (Marvel, 1963 series) #99 [25c Variant]
Cover for The X-Men (Marvel, 1963 series) #99 [30c Variant]
Cover for The X-Men (Marvel, 1963 series) #99 [British price variant]
Cover for The X-Men (Marvel, 1963 series) #100 [25¢ Cover Price]
Cover for The X-Men (Marvel, 1963 series) #100 [30¢ Price Variant]
Cover for The X-Men (Marvel, 1963 series) #100 [British Price Variant]
Cover for The X-Men (Marvel, 1963 series) #101
Cover for The X-Men (Marvel, 1963 series) #101 [British price variant]
Cover for The X-Men (Marvel, 1963 series) #102
Cover for The X-Men (Marvel, 1963 series) #103
Cover for The X-Men (Marvel, 1963 series) #104
Cover for The X-Men (Marvel, 1963 series) #105 [30 cent cover]
Cover for The X-Men (Marvel, 1963 series) #105 [35 cent cover price variant]
Cover for The X-Men (Marvel, 1963 series) #106 [30 cent cover]
Cover for The X-Men (Marvel, 1963 series) #106 [35 cent cover price variant]
Cover for The X-Men (Marvel, 1963 series) #107
Cover for The X-Men (Marvel, 1963 series) #107 [35 cent cover price variant]
Cover for The X-Men (Marvel, 1963 series) #108
Cover for The X-Men (Marvel, 1963 series) #108 [British price variant]
Cover for The X-Men (Marvel, 1963 series) #109 [Regular Edition]
Cover for The X-Men (Marvel, 1963 series) #109 [British Price Variant]
Cover for The X-Men (Marvel, 1963 series) #110 [Regular Edition]
Cover for The X-Men (Marvel, 1963 series) #110 [British Price Variant]
Cover for The X-Men (Marvel, 1963 series) #111 [Regular Edition]
Cover for The X-Men (Marvel, 1963 series) #111 [British Price Variant]
Cover for The X-Men (Marvel, 1963 series) #112 [Regular Edition]
Cover for The X-Men (Marvel, 1963 series) #112 [British Price Variant]
Cover for The X-Men (Marvel, 1963 series) #113
Issue #113
September 1978
Add/replace cover