Crusade Comics, 1997 Series
 
Cover for Shi: Heaven & Earth (Crusade Comics, 1997 series) #1
Cover for Shi: Heaven & Earth (Crusade Comics, 1997 series) #1 [Cover B]
Cover for Shi: Heaven & Earth (Crusade Comics, 1997 series) #2
Cover for Shi: Heaven & Earth (Crusade Comics, 1997 series) #2 [Virgin Cover]
Cover for Shi: Heaven & Earth (Crusade Comics, 1997 series) #3
Cover for Shi: Heaven & Earth (Crusade Comics, 1997 series) #4