Inferno

Epix, 1991 Series
Published in Swedish (Sweden) Sweden
 
Random Cover from Series #6/1992
1992
Cover Gallery 
Publication Dates:
1991 - 1992
Number of Issues Published:
9 (#3/1991 - #6/1992)
Color:
färglagt omslag; färglagt innehåll
Dimensions:
serietidning
Binding:
limmad
Publishing Format:
var pågående
Publication Type:
magazine
Series Details:
Indicia Publishers:
Tracking:
Notes
Skräckserier och andra vuxenserier originalpublicerade av DC.

Totalt elva nummer varav två utgavs av Atlantic Förlags AB och producerades av RSR Epix AB. Nio nummer publicerades av RSR Epix AB som ensam utgivare efter att samarbetet mellan förlagen avbrutits.

ISSN 1101-8917.

Index Status

Indexed Partially Indexed Pending Approval Reserved Skeleton Data Only

Cover Status

Scan available Needs Replacement No Scan available

Image Resources Status

SoO and Indicia Indicia SoO No Scans