Egmont Ehapa, 1966 Series
 
Cover for Superman (Egmont Ehapa, 1966 series) #21/1968
Cover for Superman (Egmont Ehapa, 1966 series) #22/1968
Cover for Superman (Egmont Ehapa, 1966 series) #23/1968
Cover for Superman (Egmont Ehapa, 1966 series) #24/1968
Cover for Superman (Egmont Ehapa, 1966 series) #25/1968
Cover for Superman (Egmont Ehapa, 1966 series) #26/1968
Cover for Superman (Egmont Ehapa, 1966 series) #1/1969
Cover for Superman (Egmont Ehapa, 1966 series) #2/1969
Cover for Superman (Egmont Ehapa, 1966 series) #3/1969
Cover for Superman (Egmont Ehapa, 1966 series) #4/1969
Issue #4/1969
22. Februar 1969
Add/replace cover
Cover for Superman (Egmont Ehapa, 1966 series) #5/1969
Cover for Superman (Egmont Ehapa, 1966 series) #6/1969
Cover for Superman (Egmont Ehapa, 1966 series) #7/1969
Cover for Superman (Egmont Ehapa, 1966 series) #8/1969
Cover for Superman (Egmont Ehapa, 1966 series) #9/1969
Cover for Superman (Egmont Ehapa, 1966 series) #10/1969
Cover for Superman (Egmont Ehapa, 1966 series) #11/1969
Cover for Superman (Egmont Ehapa, 1966 series) #12/1969
Cover for Superman (Egmont Ehapa, 1966 series) #13/1969
Cover for Superman (Egmont Ehapa, 1966 series) #14/1969
Cover for Superman (Egmont Ehapa, 1966 series) #15/1969
Cover for Superman (Egmont Ehapa, 1966 series) #16/1969
Cover for Superman (Egmont Ehapa, 1966 series) #17/1969
Cover for Superman (Egmont Ehapa, 1966 series) #18/1969
Cover for Superman (Egmont Ehapa, 1966 series) #19/1969
Issue #19/1969
20.September 1969
Add/replace cover
Cover for Superman (Egmont Ehapa, 1966 series) #20/1969
Cover for Superman (Egmont Ehapa, 1966 series) #21/1969
Cover for Superman (Egmont Ehapa, 1966 series) #22/1969
Cover for Superman (Egmont Ehapa, 1966 series) #23/1969
Cover for Superman (Egmont Ehapa, 1966 series) #24/1969
Cover for Superman (Egmont Ehapa, 1966 series) #25/1969
Cover for Superman (Egmont Ehapa, 1966 series) #26/1969
Cover for Superman (Egmont Ehapa, 1966 series) #1/1970
Cover for Superman (Egmont Ehapa, 1966 series) #2/1970
Cover for Superman (Egmont Ehapa, 1966 series) #3/1970
Cover for Superman (Egmont Ehapa, 1966 series) #4/1970
Cover for Superman (Egmont Ehapa, 1966 series) #5/1970
Cover for Superman (Egmont Ehapa, 1966 series) #6/1970
Cover for Superman (Egmont Ehapa, 1966 series) #7/1970
Cover for Superman (Egmont Ehapa, 1966 series) #8/1970
Cover for Superman (Egmont Ehapa, 1966 series) #9/1970
Cover for Superman (Egmont Ehapa, 1966 series) #10/1970
Cover for Superman (Egmont Ehapa, 1966 series) #11/1970
Cover for Superman (Egmont Ehapa, 1966 series) #12/1970
Cover for Superman (Egmont Ehapa, 1966 series) #13/1970
Cover for Superman (Egmont Ehapa, 1966 series) #14/1970
Cover for Superman (Egmont Ehapa, 1966 series) #15/1970
Cover for Superman (Egmont Ehapa, 1966 series) #16/1970
Cover for Superman (Egmont Ehapa, 1966 series) #17/1970
Cover for Superman (Egmont Ehapa, 1966 series) #18/1970