Hjemmet, 1991 Series
 
Cover for Bamse (Hjemmet, 1991 series) #1/1991
Cover for Bamse (Hjemmet, 1991 series) #2/1991
Cover for Bamse (Hjemmet, 1991 series) #3/1991
Cover for Bamse (Hjemmet, 1991 series) #5/1991
Cover for Bamse (Hjemmet, 1991 series) #6/1991
Cover for Bamse (Hjemmet, 1991 series) #7/1991
Cover for Bamse (Hjemmet, 1991 series) #8/1991
Cover for Bamse (Hjemmet, 1991 series) #9/1991
Cover for Bamse (Hjemmet, 1991 series) #10/1991
Cover for Bamse (Hjemmet, 1991 series) #11/1991
Cover for Bamse (Hjemmet, 1991 series) #12/1991
Cover for Bamse (Hjemmet, 1991 series) #1/1992
Cover for Bamse (Hjemmet, 1991 series) #2/1992
Cover for Bamse (Hjemmet, 1991 series) #3/1992
Cover for Bamse (Hjemmet, 1991 series) #4/1992
Cover for Bamse (Hjemmet, 1991 series) #5/1992
Cover for Bamse (Hjemmet, 1991 series) #6/1992
Cover for Bamse (Hjemmet, 1991 series) #7/1992
Cover for Bamse (Hjemmet, 1991 series) #8/1992
Cover for Bamse (Hjemmet, 1991 series) #9/1992
Cover for Bamse (Hjemmet, 1991 series) #10/1992
Cover for Bamse (Hjemmet, 1991 series) #11/1992
Cover for Bamse (Hjemmet, 1991 series) #12/1992
Cover for Bamse (Hjemmet, 1991 series) #1/1993
Cover for Bamse (Hjemmet, 1991 series) #2/1993
Cover for Bamse (Hjemmet, 1991 series) #3/1993
Cover for Bamse (Hjemmet, 1991 series) #5/1993
Cover for Bamse (Hjemmet, 1991 series) #6/1993
Cover for Bamse (Hjemmet, 1991 series) #7/1993
Cover for Bamse (Hjemmet, 1991 series) #8/1993
Cover for Bamse (Hjemmet, 1991 series) #9/1993
Cover for Bamse (Hjemmet, 1991 series) #10/1993
Cover for Bamse (Hjemmet, 1991 series) #11/1993
Cover for Bamse (Hjemmet, 1991 series) #12/1993
Cover for Bamse (Hjemmet, 1991 series) #1/1994
Cover for Bamse (Hjemmet, 1991 series) #2/1994
Cover for Bamse (Hjemmet, 1991 series) #3/1994
Cover for Bamse (Hjemmet, 1991 series) #4/1994
Cover for Bamse (Hjemmet, 1991 series) #5/1994
Cover for Bamse (Hjemmet, 1991 series) #6/1994
Cover for Bamse (Hjemmet, 1991 series) #7/1994
Cover for Bamse (Hjemmet, 1991 series) #8/1994
Cover for Bamse (Hjemmet, 1991 series) #9/1994
Cover for Bamse (Hjemmet, 1991 series) #10/1994
Cover for Bamse (Hjemmet, 1991 series) #11/1994
Cover for Bamse (Hjemmet, 1991 series) #12/1994
Cover for Bamse (Hjemmet, 1991 series) #1/1995
Cover for Bamse (Hjemmet, 1991 series) #2/1995
Cover for Bamse (Hjemmet, 1991 series) #3/1995
Cover for Bamse (Hjemmet, 1991 series) #4/1995