Semic, 1983 Series
 
Cover for Benny Bomsterk (Semic, 1983 series) #1 - De røde drosjene
Cover for Benny Bomsterk (Semic, 1983 series) #2 - Fru Josefine
Cover for Benny Bomsterk (Semic, 1983 series) #3 - Bennys tolv bedrifter
Cover for Benny Bomsterk (Semic, 1983 series) #4 - Benny Bomsterk berger banken