Semic, 1993 Series
 
Cover for Billy klassiske søndagssider 1960-1963 (Semic, 1993 series)
Issue
[november] 1993
Add/replace cover