Hjemmet / Egmont, 2000 Series
 
Cover for Billy Klassiske Helsider (Hjemmet / Egmont, 2000 series) #1952-53
Cover for Billy Klassiske Helsider (Hjemmet / Egmont, 2000 series) #1953-54
Cover for Billy Klassiske Helsider (Hjemmet / Egmont, 2000 series) #1953-54 [Reutsendelse]
Cover for Billy Klassiske Helsider (Hjemmet / Egmont, 2000 series) #1954-55
Cover for Billy Klassiske Helsider (Hjemmet / Egmont, 2000 series) #1954-55 [Reutsendelse]
Cover for Billy Klassiske Helsider (Hjemmet / Egmont, 2000 series) #1955-56
Cover for Billy Klassiske Helsider (Hjemmet / Egmont, 2000 series) #1955-56 [Reutsendelse]
Cover for Billy Klassiske Helsider (Hjemmet / Egmont, 2000 series) #1956/57
Cover for Billy Klassiske Helsider (Hjemmet / Egmont, 2000 series) #1957
Cover for Billy Klassiske Helsider (Hjemmet / Egmont, 2000 series) #1957 [Reutsendelse]
Cover for Billy Klassiske Helsider (Hjemmet / Egmont, 2000 series) #1957-58
Cover for Billy Klassiske Helsider (Hjemmet / Egmont, 2000 series) #1957-58 [Reutsendelse]
Cover for Billy Klassiske Helsider (Hjemmet / Egmont, 2000 series) #1958-59
Cover for Billy Klassiske Helsider (Hjemmet / Egmont, 2000 series) #1959-60
Cover for Billy Klassiske Helsider (Hjemmet / Egmont, 2000 series) #1960-61
Cover for Billy Klassiske Helsider (Hjemmet / Egmont, 2000 series) #1961-62
Cover for Billy Klassiske Helsider (Hjemmet / Egmont, 2000 series) #1962-63
Cover for Billy Klassiske Helsider (Hjemmet / Egmont, 2000 series) #1963
Cover for Billy Klassiske Helsider (Hjemmet / Egmont, 2000 series) #1963-64
Cover for Billy Klassiske Helsider (Hjemmet / Egmont, 2000 series) #1964-65
Cover for Billy Klassiske Helsider (Hjemmet / Egmont, 2000 series) #1965-66
Cover for Billy Klassiske Helsider (Hjemmet / Egmont, 2000 series) #1966-67