Hjemmet / Egmont, 1970 Series
 
Cover for Billy julehefte (Hjemmet / Egmont, 1970 series) #1972
Cover for Billy julehefte (Hjemmet / Egmont, 1970 series) #1973
Cover for Billy julehefte (Hjemmet / Egmont, 1970 series) #1974
Cover for Billy julehefte (Hjemmet / Egmont, 1970 series) #1975
Cover for Billy julehefte (Hjemmet / Egmont, 1970 series) #1976
Cover for Billy julehefte (Hjemmet / Egmont, 1970 series) #1977
Cover for Billy julehefte (Hjemmet / Egmont, 1970 series) #1978
Cover for Billy julehefte (Hjemmet / Egmont, 1970 series) #1979
Cover for Billy julehefte (Hjemmet / Egmont, 1970 series) #1980
Cover for Billy julehefte (Hjemmet / Egmont, 1970 series) #1981
Cover for Billy julehefte (Hjemmet / Egmont, 1970 series) #1982
Cover for Billy julehefte (Hjemmet / Egmont, 1970 series) #1983
Cover for Billy julehefte (Hjemmet / Egmont, 1970 series) #1984
Cover for Billy julehefte (Hjemmet / Egmont, 1970 series) #1985
Cover for Billy julehefte (Hjemmet / Egmont, 1970 series) #1986
Cover for Billy julehefte (Hjemmet / Egmont, 1970 series) #1987
Cover for Billy julehefte (Hjemmet / Egmont, 1970 series) #1988
Cover for Billy julehefte (Hjemmet / Egmont, 1970 series) #1989
Cover for Billy julehefte (Hjemmet / Egmont, 1970 series) #1990
Cover for Billy julehefte (Hjemmet / Egmont, 1970 series) #1991
Cover for Billy julehefte (Hjemmet / Egmont, 1970 series) #1992
Cover for Billy julehefte (Hjemmet / Egmont, 1970 series) #1993
Cover for Billy julehefte (Hjemmet / Egmont, 1970 series) #1994
Cover for Billy julehefte (Hjemmet / Egmont, 1970 series) #1995
Cover for Billy julehefte (Hjemmet / Egmont, 1970 series) #1996
Cover for Billy julehefte (Hjemmet / Egmont, 1970 series) #1997
Cover for Billy julehefte (Hjemmet / Egmont, 1970 series) #1998
Cover for Billy julehefte (Hjemmet / Egmont, 1970 series) #1999
Cover for Billy julehefte (Hjemmet / Egmont, 1970 series) #2000
Cover for Billy julehefte (Hjemmet / Egmont, 1970 series) #2001
Cover for Billy julehefte (Hjemmet / Egmont, 1970 series) #2002
Cover for Billy julehefte (Hjemmet / Egmont, 1970 series) #2003
Cover for Billy julehefte (Hjemmet / Egmont, 1970 series) #2004
Cover for Billy julehefte (Hjemmet / Egmont, 1970 series) #2005
Cover for Billy julehefte (Hjemmet / Egmont, 1970 series) #2006
Cover for Billy julehefte (Hjemmet / Egmont, 1970 series) #2006 [Bokhandelutgave]
Cover for Billy julehefte (Hjemmet / Egmont, 1970 series) #2007
Cover for Billy julehefte (Hjemmet / Egmont, 1970 series) #2007 [Bokhandelutgave]
Cover for Billy julehefte (Hjemmet / Egmont, 1970 series) #2008
Cover for Billy julehefte (Hjemmet / Egmont, 1970 series) #2009
Cover for Billy julehefte (Hjemmet / Egmont, 1970 series) #2009 [Bokhandelutgave]
Cover for Billy julehefte (Hjemmet / Egmont, 1970 series) #2010
Cover for Billy julehefte (Hjemmet / Egmont, 1970 series) #2010 [Bokhandelutgave]
Issue #2010
[november] 2010
Add/replace cover
Cover for Billy julehefte (Hjemmet / Egmont, 1970 series) #2011
Cover for Billy julehefte (Hjemmet / Egmont, 1970 series) #2011 [Bokhandelutgave]
Cover for Billy julehefte (Hjemmet / Egmont, 1970 series) #2012
Cover for Billy julehefte (Hjemmet / Egmont, 1970 series) #2012 [Bokhandelutgave]
Cover for Billy julehefte (Hjemmet / Egmont, 1970 series) #2013
Cover for Billy julehefte (Hjemmet / Egmont, 1970 series) #2013 [Bokhandelutgave]
Cover for Billy julehefte (Hjemmet / Egmont, 1970 series) #2014