Hjemmet, 1970 Series
 
Cover for Billy julehefte (Hjemmet, 1970 series) #1972
Cover for Billy julehefte (Hjemmet, 1970 series) #1973
Cover for Billy julehefte (Hjemmet, 1970 series) #1974
Cover for Billy julehefte (Hjemmet, 1970 series) #1975
Cover for Billy julehefte (Hjemmet, 1970 series) #1976
Cover for Billy julehefte (Hjemmet, 1970 series) #1977
Cover for Billy julehefte (Hjemmet, 1970 series) #1978
Cover for Billy julehefte (Hjemmet, 1970 series) #1979
Cover for Billy julehefte (Hjemmet, 1970 series) #1980
Cover for Billy julehefte (Hjemmet, 1970 series) #1981
Cover for Billy julehefte (Hjemmet, 1970 series) #1982
Cover for Billy julehefte (Hjemmet, 1970 series) #1983
Cover for Billy julehefte (Hjemmet, 1970 series) #1984
Cover for Billy julehefte (Hjemmet, 1970 series) #1985
Cover for Billy julehefte (Hjemmet, 1970 series) #1986
Cover for Billy julehefte (Hjemmet, 1970 series) #1987
Cover for Billy julehefte (Hjemmet, 1970 series) #1988
Cover for Billy julehefte (Hjemmet, 1970 series) #1989
Cover for Billy julehefte (Hjemmet, 1970 series) #1990
Cover for Billy julehefte (Hjemmet, 1970 series) #1991
Cover for Billy julehefte (Hjemmet, 1970 series) #1992
Cover for Billy julehefte (Hjemmet, 1970 series) #1993
Cover for Billy julehefte (Hjemmet, 1970 series) #1994
Cover for Billy julehefte (Hjemmet, 1970 series) #1995
Cover for Billy julehefte (Hjemmet, 1970 series) #1996