Hjemmet / Egmont, 1941 Series
 
Cover for Blondie (Hjemmet / Egmont, 1941 series) #1941
Cover for Blondie (Hjemmet / Egmont, 1941 series) #1946
Cover for Blondie (Hjemmet / Egmont, 1941 series) #1947
Cover for Blondie (Hjemmet / Egmont, 1941 series) #1948
Cover for Blondie (Hjemmet / Egmont, 1941 series) #1949
Cover for Blondie (Hjemmet / Egmont, 1941 series) #1950
Cover for Blondie (Hjemmet / Egmont, 1941 series) #1951
Cover for Blondie (Hjemmet / Egmont, 1941 series) #1952
Cover for Blondie (Hjemmet / Egmont, 1941 series) #1953
Cover for Blondie (Hjemmet / Egmont, 1941 series) #1954
Cover for Blondie (Hjemmet / Egmont, 1941 series) #1955
Cover for Blondie (Hjemmet / Egmont, 1941 series) #1956
Cover for Blondie (Hjemmet / Egmont, 1941 series) #1958
Cover for Blondie (Hjemmet / Egmont, 1941 series) #1959
Cover for Blondie (Hjemmet / Egmont, 1941 series) #1961
Cover for Blondie (Hjemmet / Egmont, 1941 series) #1962
Cover for Blondie (Hjemmet / Egmont, 1941 series) #1963
Cover for Blondie (Hjemmet / Egmont, 1941 series) #1964
Cover for Blondie (Hjemmet / Egmont, 1941 series) #1965
Cover for Blondie (Hjemmet / Egmont, 1941 series) #1966
Cover for Blondie (Hjemmet / Egmont, 1941 series) #1968
Cover for Blondie (Hjemmet / Egmont, 1941 series) #1969
Cover for Blondie (Hjemmet / Egmont, 1941 series) #1970
Cover for Blondie (Hjemmet / Egmont, 1941 series) #1971
Cover for Blondie (Hjemmet / Egmont, 1941 series) #1972
Cover for Blondie (Hjemmet / Egmont, 1941 series) #1973
Cover for Blondie (Hjemmet / Egmont, 1941 series) #1974
Cover for Blondie (Hjemmet / Egmont, 1941 series) #1975
Cover for Blondie (Hjemmet / Egmont, 1941 series) #1976
Cover for Blondie (Hjemmet / Egmont, 1941 series) #1977
Cover for Blondie (Hjemmet / Egmont, 1941 series) #1978
Cover for Blondie (Hjemmet / Egmont, 1941 series) #1979
Cover for Blondie (Hjemmet / Egmont, 1941 series) #1980
Cover for Blondie (Hjemmet / Egmont, 1941 series) #1981
Cover for Blondie (Hjemmet / Egmont, 1941 series) #1982
Cover for Blondie (Hjemmet / Egmont, 1941 series) #1983
Cover for Blondie (Hjemmet / Egmont, 1941 series) #1984
Cover for Blondie (Hjemmet / Egmont, 1941 series) #1985
Cover for Blondie (Hjemmet / Egmont, 1941 series) #1986
Cover for Blondie (Hjemmet / Egmont, 1941 series) #1987
Cover for Blondie (Hjemmet / Egmont, 1941 series) #1988
Cover for Blondie (Hjemmet / Egmont, 1941 series) #1989
Cover for Blondie (Hjemmet / Egmont, 1941 series) #1990
Cover for Blondie (Hjemmet / Egmont, 1941 series) #1991
Cover for Blondie (Hjemmet / Egmont, 1941 series) #1992
Cover for Blondie (Hjemmet / Egmont, 1941 series) #1993
Cover for Blondie (Hjemmet / Egmont, 1941 series) #1994
Cover for Blondie (Hjemmet / Egmont, 1941 series) #1995
Cover for Blondie (Hjemmet / Egmont, 1941 series) #1996
Cover for Blondie (Hjemmet / Egmont, 1941 series) #1998