Hjemmet / Egmont, 2003 Series
 
Cover for Daredevil Movie Special [Daredevil filmspesial] (Hjemmet / Egmont, 2003 series) #1/2003