Semic, 1993 Series
 
Cover for Dimensjonsdetektiven (Semic, 1993 series) #1