Hjemmet / Egmont, 2000 Series
 
Cover for Dådi og Bamsi (Hjemmet / Egmont, 2000 series) #2000
Cover for Dådi og Bamsi (Hjemmet / Egmont, 2000 series) #2001