Semic, 1992 Series
 
Cover for Edwards eventyrlige liv (Semic, 1992 series) #1 - Flammer over savannen
Cover for Edwards eventyrlige liv (Semic, 1992 series) #2 - Ingen gorillaer på Guernsey