Hjemmet / Egmont, 1998 Series
 
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #23/2001
23/2001
[6. november] 2001
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #24/2001
24/2001
[20. november] 2001
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #25/2001
25/2001
[4. desember] 2001
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #26/2001
26/2001
[18. desember] 2001
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #1/2002
1/2002
[31. desember 2001]
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #2/2002
2/2002
[14. januar] 2002
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #3/2002
3/2002
[28. januar] 2002
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #4/2002
4/2002
[11. februar] 2002
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #5/2002
5/2002
[25. februar] 2002
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #6/2002
6/2002
[11. mars] 2002
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #7/2002
7/2002
[22. mars] 2002
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #8/2002
8/2002
[8. april] 2002
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #9/2002
9/2002
[22. april] 2002
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #10/2002
10/2002
[6. mai] 2002
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #11/2002
11/2002
[21. mai] 2002
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #12/2002
12/2002
[3. juni] 2002
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #13/2002
13/2002
[17. juni] 2002
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #14/2002
14/2002
[1. juli] 2002
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #15/2002
15/2002
[15. juli] 2002
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #16/2002
16/2002
[29. juli] 2002
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #17/2002
17/2002
[12. august] 2002
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #18/2002
18/2002
[26. august] 2002
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #19/2002
19/2002
[9. september] 2002
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #20/2002
20/2002
[23. september] 2002
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #21/2002
21/2002
[7. oktober] 2002
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #22/2002
22/2002
[21. oktober] 2002
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #23/2002
23/2002
[4. november] 2002
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #24/2002
24/2002
[18. november] 2002
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #25/2002
25/2002
[2. desember] 2002
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #26/2002
26/2002
[16. desember] 2002
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #2/2003
2/2003
[13. januar] 2003
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #3/2003
3/2003
[27. januar] 2003
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #4/2003
4/2003
[10. februar] 2003
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #5/2003
5/2003
[24. februar] 2003
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #6/2003
6/2003
[10. mars] 2003
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #7/2003
7/2003
[24. mars] 2003
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #8/2003
8/2003
[7. april] 2003
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #9/2003
9/2003
[22. april] 2003
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #10/2003
10/2003
[5. mai] 2003
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #11/2003
11/2003
[19. mai] 2003
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #12/2003
12/2003
[2. juni] 2003
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #13/2003
13/2003
[16. juni] 2003
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #14/2003
14/2003
[30. juni] 2003
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #15/2003
15/2003
[14. juli] 2003
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #16/2003
16/2003
[28. juli] 2003
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #17/2003
17/2003
[11. august] 2003
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #18/2003
18/2003
[25. august] 2003
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #19/2003
19/2003
[8. september] 2003
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #20/2003
20/2003
[22. september] 2003
Add/replace cover