Hjemmet / Egmont, 1998 Series
 
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #21/2003
21/2003
[6. oktober] 2003
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #22/2003
22/2003
[20. oktober] 2003
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #23/2003
23/2003
[3. november] 2003
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #24/2003
24/2003
[17. november] 2003
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #25/2003
25/2003
[1. desember] 2003
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #26/2003
26/2003
[15. desember] 2003
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #2/2004
2/2004
[12. januar] 2004
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #3/2004
3/2004
[26. januar] 2004
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #4/2004
4/2004
[9. februar] 2004
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #5/2004
5/2004
[23. februar] 2004
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #6/2004
6/2004
[8. mars] 2004
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #7/2004
7/2004
[22. mars] 2004
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #8/2004
8/2004
[2. april] 2004
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #9/2004
9/2004
[19. april] 2004
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #10/2004
10/2004
[3. mai] 2004
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #11/2004
11/2004
[18. mai] 2004
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #12/2004
12/2004
[1. juni] 2004
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #13/2004
13/2004
[14. juni] 2004
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #14/2004
14/2004
[28. juni] 2004
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #15/2004
15/2004
[12. juli] 2004
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #16/2004
16/2004
[26. juli] 2004
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #17/2004
17/2004
[9. august] 2004
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #18/2004
18/2004
[23. august] 2004
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #19/2004
19/2004
[6. september] 2004
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #20/2004
20/2004
[20. september] 2004
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #21/2004
21/2004
[4. oktober] 2004
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #22/2004
22/2004
[18. oktober] 2004
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #23/2004
23/2004
[1. november] 2004
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #24/2004
24/2004
[15. november] 2004
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #25/2004
25/2004
[29. november] 2004
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #26/2004
26/2004
[13. desember] 2004
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #1/2005
1/2005
[27. desember] 2004
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #2/2005
2/2005
[10. januar] 2005
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #3/2005
3/2005
[24. januar] 2005
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #4/2005
4/2005
[7. februar] 2005
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #5/2005
5/2005
[21. februar] 2005
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #6/2005
6/2005
[7. mars] 2005
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #7/2005
7/2005
[18. mars] 2005
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #8/2005
8/2005
[4. april] 2005
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #9/2005
9/2005
[18. april] 2005
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #10/2005
10/2005
[2. mai] 2005
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #11/2005
11/2005
[13. mai] 2005
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #12/2005
12/2005
[30. mai] 2005
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #13/2005
13/2005
[13. juni] 2005
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #14/2005
14/2005
[27. juni] 2005
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #15/2005
15/2005
[11. juli] 2005
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #16/2005
16/2005
[25. juli] 2005
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #17/2005
17/2005
[8. august] 2005
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #18/2005
18/2005
[22. august] 2005
Add/replace cover