Hjemmet / Egmont, 1998 Series
 
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #21/2003
Issue #21/2003
[6. oktober] 2003
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #22/2003
Issue #22/2003
[20. oktober] 2003
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #23/2003
Issue #23/2003
[3. november] 2003
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #24/2003
Issue #24/2003
[17. november] 2003
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #25/2003
Issue #25/2003
[1. desember] 2003
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #26/2003
Issue #26/2003
[15. desember] 2003
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #1/2004
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #2/2004
Issue #2/2004
[12. januar] 2004
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #3/2004
Issue #3/2004
[26. januar] 2004
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #4/2004
Issue #4/2004
[9. februar] 2004
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #5/2004
Issue #5/2004
[23. februar] 2004
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #6/2004
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #7/2004
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #8/2004
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #9/2004
Issue #9/2004
[19. april] 2004
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #10/2004
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #11/2004
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #12/2004
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #13/2004
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #14/2004
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #15/2004
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #16/2004
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #17/2004
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #18/2004
Issue #18/2004
[23. august] 2004
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #19/2004
Issue #19/2004
[6. september] 2004
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #20/2004
Issue #20/2004
[20. september] 2004
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #21/2004
Issue #21/2004
[4. oktober] 2004
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #22/2004
Issue #22/2004
[18. oktober] 2004
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #23/2004
Issue #23/2004
[1. november] 2004
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #24/2004
Issue #24/2004
[15. november] 2004
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #25/2004
Issue #25/2004
[29. november] 2004
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #26/2004
Issue #26/2004
[13. desember] 2004
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #1/2005
Issue #1/2005
[27. desember] 2004
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #2/2005
Issue #2/2005
[10. januar] 2005
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #3/2005
Issue #3/2005
[24. januar] 2005
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #4/2005
Issue #4/2005
[7. februar] 2005
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #5/2005
Issue #5/2005
[21. februar] 2005
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #6/2005
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #7/2005
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #8/2005
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #9/2005
Issue #9/2005
[18. april] 2005
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #10/2005
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #11/2005
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #12/2005
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #13/2005
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #14/2005
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #15/2005
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #16/2005
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #17/2005
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #18/2005
Issue #18/2005
[22. august] 2005
Add/replace cover