Hjemmet / Egmont, 1998 Series
 
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #26/2009
26/2009
[17. desember] 2009
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #1/2010
1/2010
[4. januar] 2010
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #2-3/2010
2-3/2010
[18. januar] 2010
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #4/2010
4/2010
[15. februar] 2010
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #5/2010
5/2010
[1. mars] 2010
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #6/2010
6/2010
[15. mars] 2010
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #7-8/2010
7-8/2010
[29. mars] 2010
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #9/2010
9/2010
[26. april] 2010
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #10/2010
10/2010
[10. mai] 2010
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #11-12/2010
11-12/2010
[25. mai] 2010
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #13/2010
13/2010
[21. juni] 2010
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #14-15/2010
14-15/2010
[5. juli] 2010
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #16/2010
16/2010
[2. august] 2010
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #17-18/2010
17-18/2010
[16. august] 2010
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #19/2010
19/2010
[13. september] 2010
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #20/2010
20/2010
[27. september] 2010
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #21/2010
21/2010
[11. oktober] 2010
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #22/2010
22/2010
[25. oktober] 2010
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #23/2010
23/2010
[8. november] 2010
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #24-25/2010
24-25/2010
[22. november] 2010
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #26/2010
26/2010
[20. desember] 2010
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #1-2/2011
1-2/2011
[3. januar] 2011
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #3/2011
3/2011
[31. januar] 2011
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #4/2011
4/2011
[14. februar] 2011
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #5/2011
5/2011
[28. februar] 2011
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #6/2011
6/2011
[14. mars] 2011
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #7-8/2011
7-8/2011
[28. mars] 2011
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #9/2011
9/2011
[26. april] 2011
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #10/2011
10/2011
[9. mai] 2011
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #11-12/2011
11-12/2011
[23. mai] 2011
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #13/2011
13/2011
[20. juni] 2011
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #14/2011
14/2011
[4. juli] 2011
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #15-16/2011
15-16/2011
[18. juli] 2011
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #17/2011
17/2011
[15. august] 2011
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #18/2011
18/2011
[29. august] 2011
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #19/2011
19/2011
[12. september] 2011
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #20-21/2011
20-21/2011
[26. september] 2011
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #22/2011
22/2011
[24. oktober] 2011
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #23/2011
23/2011
[7. november] 2011
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #24-25/2011
24-25/2011
[21. november] 2011
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #26/2011
26/2011
[19. desember] 2011
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #1-2/2012
1-2/2012
[2. januar] 2012
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #3/2012
3/2012
[30. januar] 2012
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #4/2012
4/2012
[13. februar] 2012
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #5-6/2012
5-6/2012
[27. februar] 2012
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #7/2012
7/2012
[26. mars] 2012
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #8/2012
8/2012
[10. april] 2012
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #9-10/2012
9-10/2012
[23. april] 2012
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #11/2012
11/2012
[21. mai] 2012
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Hjemmet / Egmont, 1998 series) #12/2012
12/2012
[4. juni] 2012
Add/replace cover